Detalji otplate kredita

Plan otplate kredita

Izrada elaborata o transfernim cenama

 

Transferne cene

MFG Da li ste upoznati sa članom zakona o porezu na dobiti pravnih lica i pojam Transferne cene?


Da li znate da fizička i pravna lica koja su osnivači ili akcionari sa minimumom 25% i više udela u dva ili više pravnih lica ili osnivači preduzetničkih radnji ili ukoliko su povezani rodbinskim vezama, moraju da rade elaborat o transfernim cenama?

Zakon o porezu na dobit prvnih lica definiše pojam transferne cene kao i ko se smatra povezanim licima.

Prema Zakonu o porezu na dobit pravnih lica transfernom cenom smatra se cena nastala u vezi sas transakcijama sredstvima ili stvaranjem obaveta među povezanim licima.

Licem povezanim sa obveznikom(u smislu Zakona o porezu na dobit pravnih lica) smatra se ono fizičko lice u čijim se odnosima sa obveznikom javlja mogućnost kontrole ili značajnijeg uticaja na poslovne odluke. U slučaju posrednog ili neposrednog posedovanja najmanje 25% akcija ili udela smatra se da postoji mogućnost kontrole nad obveznikom. 

Uz poreski bilans poreski obveznik dužan je da podnese dokumentaciju o transfernim cenama (Izveštaj o transfernim cenama), ukoliko je imao transakcije sa povezanim licima. Dokumentacija je osnova koja sadrži argumentaciju, neophodnu za analizu transfernih cena i njihove usklađenosti sa načelom ˝van dohvata ruke˝.

Pravilnik o transfernim cenama i metodama koje se po principu ˝van dohvata ruke˝ primenjuju kod utvrđivanja cene transakcija među povezanim licima određuje šta je sve poreski obveznik dužan da dokumentuje vezano za poslovne odnose sa povezanim licem. 

U zavisnosti od poslovanja preduzeća i vrsta transakcija koje su nastale između povezanih lica, MicroFinance Group može za Vašu firmu izraditi odgovarajući elaborat o transfernim cenama i na taj način doprinese stabilnosti i razvoju Vašeg poslovanja.

Za sve informacije po pitanju izrade elaborata o transfrenim cenama, možete nas pozvati ili poslati mail, koji možete videti na našoj stranici ˝Kontakti˝.

Kreditni kalkulator
Iznos kredita:
Valuta
Period otplate:
Meseci
Kamatna stopa:
%
Izracunaj
Kursna lista
Za dan 09.12.2018
Zastavica EU EU 1 EUR 118.2214
Zastavica Amerika Amerika 1 USD 104.004
Zastavica Švajcarska Švajcarska 1 CHF 104.7412
Valutni kalkulator
Unesite željeni iznos:
u
Izracunaj

Poslovni partneri

  • Win Win Computers
  • NARR
  • Singidunum
  • Advokatska kancelarija - Business Law Serbia
 

Kontaktirajte nas

Radno vreme: Ponedeljak - Petak 08:00 - 16:00
Telefon: +381 (0)11 6300-326, +381 (0)11 6300-327
E-mail: office@mfg.rs

 

Izaberite jezik